کمیته علمی

کمیته علمی

دکتر محمدجواد شیخ داودی

دبیر علمی کنگره و استاد بازنشسته گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محسن سلیمانی

نایب دبیر علمی کنگره

دکتر افشین مرزبان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر حکمت ربانی

دانشگاه رازی

دکتر داریوش زارع

دانشگاه شیراز

دکتر روزبه عباس زاده

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر سید مهدی نصیری

دانشگاه شیراز

دکتر شاهین رفیعی

دانشگاه تهران

دکتر عباس عساکره

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مجتبی نادری بلداجی

دانشگاه شهر کرد

دکتر مجید رهنما

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر محمدهادی خوش تقاضا

دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر مرتضی صادقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مصطفی کیانی ده کیانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر هومن شریف نسب

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر جعفر حبیبی اصل

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه
061-33364057
0991-5676-271
ایمیل دبیرخانه
info@cbem.ir
آدرس دببرخانه :
خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی بیوسیستم، دبیرخانه کنگره
محل برگزاری:
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز