اطلاعیه مقالات برگزیده (معرفی به مجلات)

احتراماً به استحضار پژوهشگران می‌رساند از بین مقالات درخواستی برای قرارگیری در فرآیند داوری سریع در «مجله مهندسی زراعی» و «نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی»، مقالات زیر طبق نظر کمیته علمی، حائز شرایط اولیه قرار گرفتند. بنابراین نویسندگان محترم این مقالات می‌توانند مقالات مذکور را طبق فرمت مجله ذکر شده، در سایت مجله آپلود نمایند.

نکته مهم در هنگام آپلود مقاله در مجله این است که در بخش پیام به سردبیر متن زیر ارسال گردد:

مقاله ارسال شده در «دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران» با کد …. به عنوان مقاله برگزیده پذیرفته شده و جهت قرارگیری در فرآیند سریع داوری معرفی گردیده است. 

لازم به ذکر است طبق اعلام پیشین به منظور رعایت قوانین مجلات، چکیده مقالات معرفی شده به مجلات در مجموعه مقالات کنگره چاپ می گردد.

 
کد مقاله عنوان مقاله نام مجله
50 پایداری اثرات زیست‌محیطی و کاربرد شاخص تقاضای اکسرژی تجمعی در مزارع نیشکر مجله مهندسی زراعی
62 بذرکار سمبه‌ای دستی برای کاشت لوبیا در مزارع کوچک مجله مهندسی زراعی
66 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی دمای سیال خروجی از جمع کننده سهموی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
110 ارزیابی مدل های مختلف محاسبه ویژگی های مکانیکی میوه نارنج تحت آزمون فشرده سازی به کمک پردازش تصویر نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
126 ساخت و ارزیابی سیستم اندازه‌گیری تلفات آبی در آبپاش آبیاری فضای سبز نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
128 انتخاب مناسب ترین سیستم خاکورزی به منظور تولید پایدار ذرت علوفه ای بر مبنای روش TOPSIS مجله مهندسی زراعی
130 طراحی حجمی و ساخت هاضم بی‌هوازی به منظور تولید گاز متان نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
150 مطالعه تجربی تاثیر وجود فن های جانبی بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود مجله مهندسی زراعی
168 سنجش و آمایش تلفات برداشت کمباینی گندم در کشور مجله مهندسی زراعی
222 پردازش دیجیتال تصاویر ترموگرافی به منظور استخراج دمای کانوپی به روش خوشه بندی فازی تقویت شده با آستانه گذاری مجله مهندسی زراعی
224 ارزیابی مدل¬های رگرسیونی و تجربی نیروی کشش ویژه ادوات خاک¬ورز اولیه در سرعت¬های پیشروی و عمق¬های مختلف نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
226 ارزیابی سیستم آبیاری هوشمند و دستی در آبیاری چمن فضای سبز مجله مهندسی زراعی
236 تشخیص باقی¬مانده سم استامی پرايد در آلبالو در درجات مختلف رسیدگی به کمک بینی الکترونیک نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
238 تشخیص درجه رسیدگی توت فرنگی به کمک بینی الکترونیک مجله مهندسی زراعی
254 شبیه¬سازی و ارزیابی عملکرد یک سامانه گرمایش خورشیدی بر پایه متمرکزکننده سهموی خطی در تأمین بارگرمایی مورد نیاز یک واحد گلخانه مجله مهندسی زراعی
256 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه بازیافت حرارت هدر رفت اگزوز موتور دیزل مورد استفاده در کشاورزی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
278 اصول طراحی احداث سایت مدیریت پسماند در دانشگاه ارومیه نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
296 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک کم چرب غنی سازی شده با نانو امولسیون اسانس موسیر ایرانی حاوی اسیدهای چرب امگاسه نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
298 اندازه‌گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی‌کارها با استفاده از روش مادون قرمز نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
300 طراحی و ساخت یک مکانیسم انتقال و نوارساز خمیر در ماشین پخت نان سنگک نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
354 تاثیر پیش تیمار فراصوت برسینتیک خشک شدن، ضریب پخش رطوبت و رنگ برگه¬ی زردآلو نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
372 ارتقاء سامانه و بهینه¬سازی عملکرد دستگاه جداکننده دانه آفتابگردان مجله مهندسی زراعی
374 تاثیر الگوی رانندگی بر کنترل میزان گازهای خروجی از تراکتورهای کشاورزی در حین کشیدن تریلر در جاده ی آسفالت مجله مهندسی زراعی
382 پیش بینی رفتار زنبور عسل در مواجهه با سموم شیمیایی مزارع با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی مجله مهندسی زراعی
388 استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر برای تشخیص علف هرز در مزرعه هویج نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
402 تاثیر دو مدل روغن بر فرسایش موتور در تراکتور MF475 نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
426 بررسی تاثیر سرعت موتور و بارگذاری موتور بر صدای منتشره از آن با استفاده از بنزین، CNG و LPG مجله مهندسی زراعی
436 طبقه‌بندی شئ‌گرا تصاویر چندطیفی ماهواره‌ای بر اساس منطق فازی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
438 پردازش تصاویر چندطیفی ماهواره‌ای به منظور محاسبه و تحلیل شاخص‌های طیفی مجله مهندسی زراعی
466 استفاده از روش‌های یادگیری عمیق برای ارزیابی کیفیت کاشت غلات نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
496 ارزیابی مزرعه‌ای خطی‌کار منضم به هرس بشقابی جهت کاشت گندم نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
504 بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک کن دوار خورشیدی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
508 برآورد تنش برشي ساقه لوبيا با استفاده از روشهاي داده محور GMDH و ANN نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
516 طراحی یک هاضم بی هوازی آزمایشگاهی جهت بررسی شرایط موثر بر تولید زیست گاز از پسماند¬های مایع نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
522 بررسی تاُثیر پوشش‌های نانو بر روی پروانه پمپ‌های گریز از مرکز مجله مهندسی زراعی
550 پیش بینی و تعیین الگوی مصرف انرژی و میزان انتشاز گازهای گلخانه ای و ارزیابی چرخه حیات در تولید چغندر قند در استان چهارمحال بختیاری نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
560 ارزیابی فنی پمپ آب هوای فشرده ترکیبی مجله مهندسی زراعی
612 ارتقای مدیریت دانش و فرایند اطلاع‌رسانی در شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی با روش توسعه‌ی عملکرد کیفی و نظریه‌ی فازی مجله مهندسی زراعی
618 بررسی اثر پوشش‌های نانوکامپوزیت کیتوسان رس، واکس و روغن زیتون روی برخی ویژگی‌های کیفی لیموشیرین در طی انبارمانی عمر قفسهای مجله مهندسی زراعی
638 شبیه‌سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه‎ (مطالعه موردی: فلفل دلمه‌ای) نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
674 تأثیر ترکیبی میدان پالس الکتریکی و امواج فراصوت بر کاهش بار میکروبی و کیفیت آب آلبالو نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
700 تقابل چرخ پارویی و خاک مرطوب یک تحلیل عددی و اعتبارسنجی بکمک آزمایش فیزیکی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
718 تعیین درصد برنج خرد شده با واکاوی بافت تصویر نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
720 بررسی تأثیر دمنده کمباین در تحلیل و افت واحد تمیز کننده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
742 بهینه سازی فرآیند برداشت و جدا سازی ریزجلبک به روش انعقاد الکتریکی در چرخه تولید بیودیزل با استفاده از روش سطح پاسخ مجله مهندسی زراعی
744 تجزیه ‌و تحلیل شاخص‏های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید توت فرنگی گلخانه‏ای: مطالعه موردی شهرستان ایذه در استان خوزستان نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
750 ارزیابی چرخه‌ی حیات تولید هویج، انرژی و آلاینده‌های زیست‌محیطی، مطالعه‌ی موردی: استان اصفهان نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
768 بررسی اثر رقیق‌سازی شیر گاو با آب بر تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شاخصه‌های رنگی مجله مهندسی زراعی
772 ارزیابی شاخص های پایداری در محصولات باغی استان گیلان با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
794 تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر شاخص‌های انرژی در شرایط دیم در منطقه فراهان (اراک) نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
800 طراحی و ساخت سیستم پایش عملکرد خطی‌کار‌‌ها مجله مهندسی زراعی
836 اثر ارتعاش دوراني بر نيروي کششي عملکرد خاک‏ورزي و بازده انرژي زيرشکن مجله مهندسی زراعی
868 سامانه تشخیص آفات مرکبات با استفاده از مدل یادگیری عمیق آلکس نت مجله مهندسی زراعی
870 تعیین تازگی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان درطی دوره نگهداری در یخچال با استفاده از سامانه غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت الکتریکی و رنگ سنجی نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی
884 انتخاب تکنولوژی پایدار به کمک روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی فناوری برداشت برنج مجله مهندسی زراعی
 

برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه
061-33364057
0991-5676-271
ایمیل دبیرخانه
info@cbem.ir
آدرس دببرخانه :
خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی بیوسیستم، دبیرخانه کنگره
محل برگزاری:
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز